Medewerker publiceert in Chemical Communications

Met taart en koekjes hebben wij de publicatie van het artikel “Fluorine-18 labelled Ruppert-Prakash reagent ([18F]Me3SiCF3) for the synthesis of 18F-trifluoromethylated compounds” in Chemical Communications gevierd. Het artikel beschrijft de synthese en applicatie van een nieuwe radiochemische verbinding die gebruikt kan worden voor de introductie van radioactief gelabelde CF3-groepen in PET tracer moleculen.

Het onderliggende onderzoek van dit artikel werd uitgevoerd bij het Radionuclidencentrum, onze samenwerkingspartner in het Amsterdam UMC. Het was onderdeel van een PhD project dat gesteund werd door BV Cyclotron VU in een speciaal programma voor publiek-private samenwerkingsvormen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (WNO). We zijn trots om betrokken geweest te zijn bij dit baanbrekende onderzoek en om bij te dragen aan het verbeteren van de overdracht van wetenschappelijke kennis van onderzoek naar industriële toepassing.

Om dit artikel te lezen, ga naar: Chemical Communications, 2021, DOI: 10.1039/D1CC01789F