Gebruiksvoorwaarden

BV Cyclotron VU, gevestigd aan De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cyclotron.nl
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
Tel. Nr.: +31204449123
De Functionaris Gegevensbescherming van BV Cyclotron VU is te bereiken via info@cyclotron.nl

Gebruik en toe-eigening van persoonlijke gegevens
De opslag van persoonlijke gegevens via onze website is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Dit betekent dat u alleen beslist of u de vereiste gegevens verstrekt wanneer u zich bij ons registreert of een enquête invult. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder in detail worden toegelicht. Bovendien zijn al onze medewerkers verplicht om het gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid in acht te nemen.

Welke informatie verzamelen we en met welk doel?
IP-adressen worden gebruikt om problemen op te sporen, de website te beheren en demografische informatie te verzamelen. Wanneer u onze site bezoekt, detecteren we alleen uw domeinnaam – niet uw e-mailadres. We krijgen pas kennis van uw e-mailadres als u dit rechtstreeks aan ons verstrekt door een formulier in te vullen of ons een e-mail te sturen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BV Cyclotron VU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam en achternaam
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cyclotron.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

E-mailadres
Als u ons uw e-mailadres opgeeft, nemen wij via e-mail contact met u op. Wij geven uw e-mailadres niet door aan derden. Als u geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, kunt u deze op elk moment annuleren. Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, kunnen persoonlijke gegevens automatisch worden verzonden, afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma. BV Cyclotron VU zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Als u zich registreert voor diensten die worden geleverd door derden buiten BV Cyclotron VU, moeten we mogelijk enkele van uw registratiegegevens, zoals uw e-mailadres, doorgeven aan de relevante serviceprovider. We zullen dit echter alleen doen als het nodig is om de door u gevraagde service te verlenen.

Toezicht houden
We gebruiken Google Analytics voor monitoring- en testdoeleinden. Google Analytics verzamelt, bewaart en verzamelt informatie over onze websitebezoekers. Het vertelt ons hoeveel individuele bezoekers op onze site zijn geweest, welke pagina’s ze hebben bezocht, in welke volgorde en voor hoelang. Dergelijke informatie is essentieel voor onze webbeheerders bij het maken van onze site. We zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Klik hier voor meer informatie

Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens
BV Cyclotron VU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Vijf (5) jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
BV Cyclotron VU deelt uw persoonsgegevens met verschillende derde partijen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BV Cyclotron VU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BV Cyclotron VU uw persoonsgegevens aan andere derde partijen. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
BV Cyclotron VU gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BV Cyclotron VU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over ons gebruik van cookies en is je toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cyclotron.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BV Cyclotron VU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BV Cyclotron VU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
BV Cyclotron VU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (tel. +31 20 44 49123) of via info@cyclotron.nl

Afmelden
Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen van BV Cyclotron VU, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Stuur ons gewoon een e-mail als u verwijderd wilt worden uit de BV Cyclotron VU mailinglijst of registratiedatabase.