KryptoScanTM (81Rb/81mKr) generator

KryptoScanTM is een radionuclidengenerator. De moeder-radionuclide (Rubidium-81) is vastgezet op een membraan, de dochter-radionuclide (Krypton-81m) wordt geëlueerd met het passeren van lucht door het membraan. Krypton-81m is bij uitstek geschikt voor longventilatiestudies. De zeer korte halfwaardetijd zorgt voor een lage stralingsbelasting voor de patiënt. Met een gamma-energie hoger dan die van 99mTc, kunnen longventilatiestudies worden uitgevoerd onmiddellijk na een perfusiestudie van het pulmonale vaatbed.

  • BESCHIKBAARHEID: dagelijks
  • KALIBRATIE: 12:00 uur, CET dag na productie
  • VERPAKKING: radionuclide generator
  • BESTELLEN: Curium Pharma is de exclusieve distributeur voor KryptoScanTM (81Rb/81mKr) generator van BV Cyclotron VU